Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
TeologieTeologie romano-catolică asistenţă socialăIF
TeologieStudii religioaseIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 15 locuri

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 85 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de studiu – 3000 lei

Contact

Tel: 021.314.86.10
Website: http://www.ftcub.ro/
Email: secretariat@ftcub.ro

Adresă
Str. General Berthelot nr.19, Sector 1, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere