Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
TeologieTeologie baptistă asistenţă socialăIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 15 locuri

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 150 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de studiu – 3500 lei

Contact

Tel: 021.318.15.93
Website: https://www.ftb-unibuc.ro/
Email: secretariat@ftb.unibuc.ro

Adresă
Str. Berzei, nr. 29, sector 1, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere