Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
SociologieAntropologieIF
SociologieResurse umaneIF
SociologieSociologieIF
Asistenţă socialăAsistenţă socialăIF
Asistenţă socialăAsistenţă socialăID

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 335 locuri
Rromi – 5 locuri
Domenii prioritare de dezvoltare ale României – 5 locuri

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – prima înscriere 90 lei, a doua înscriere 60 lei, a treia și următoarele înscrieri 50 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de studiu – 3100 lei

Contact

Tel: 021.311.21.68/037.273.30.73/021.314.03.26
Website: www.sas.unibuc.ro
Email: office@sas.unibuc.ro

Adresă
Str. Schitu Magureanu 9 sector 5, Bucuresti, România

FAA

Broșura Admitere