Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
PsihologiePsihologieIF
Ştiinţe ale educaţieiPedagogieIF
Ştiinţe ale educaţieiPsihopedagogie specialăIF
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREȘTIIF
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREȘTI - CREDISID
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUZĂUIF
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar FOCȘANIIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 285 locuri
Domenii prioritare de dezvoltare ale României – 14 locuri

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 250 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de studiu – 3700 lei

Contact

Tel: 031.425.34.45
Website:  www.fpse.ro
Email: secretariat@fpse.unibuc.ro

Adresă
Şos. Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere