Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
GeologieGeologieIF
Inginerie geologicăInginerie geologicăIF
Inginerie geologicăGeofizicăIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 52 locuri
Domenii prioritare de dezvoltare ale României – 5 locuri

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 120 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de studiu – 3100 lei

Contact

Tel: 021.318.15.88
Website: https://gg.unibuc.ro/
Email: secretariatgg@gmail.com

Adresă
Str. Traian Vuia, nr.6, Sector 2, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere