Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
FilosofieFilosofieIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 113 locuri

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 150 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de studiu – 3500 lei. Master UNESCO – echivalentul în lei a 2000 euro

Contact

Tel: 021.318.15.56
Website: www.ub-filosofie.ro
Email: office@filosofie.unibuc.ro

Adresă
Splaiul Independenţei nr.204, Sector 6, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere