Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invățământ
ChimieChimieIF
ChimieBiochimie tehnologicăIF
ChimieChimie medicalăIF
ChimieChimie farmaceuticăIF
Știința mediuluiChimia mediuluiIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 35 locuri
Domenii prioritare de dezvoltare ale României – 10 locuri

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 120 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de studiu – 3500 lei

Contact

Tel: 021.315.92.49
Website: www.chimie.unibuc.ro
Email: chimie.secretariat@g.unibuc.ro

Adresă
B-dul Regina Elisabeta nr.4-12, sector 1, Bucuresti, România

FAA

Broșura Admitere