Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
BiologieBiologieIF
BiologieBiochimieIF
Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 106 locuri
Domenii prioritare de dezvoltare ale României – 2 locuri

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 200 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de studiu – 3400 lei

Contact

Tel: 021.318.15.66
Website:http://www.bio.unibuc.ro

Adresă
Splaiul Independenței 91-95, sector 5, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere