Universitatea din București anunță lansarea programului masteral în limba engleză „Afaceri Publice Internaționale”. Masterul își propune să pregătească viitorii specialiști în afaceri publice pentru o mai mare adaptabilitate la medii de lucru multiculturale și din ce în ce mai digitalizate, contribuind în același timp la acțiunile locale, naționale și globale de sprijnire a dezvoltării sustenabile și responsabilității sociale.

Perioada de înscriere este 9-21 iulie 2018.

Unic în România și printre puținele de acest fel din lume, programul este construit pentru a facilita pregătirea practică și propune parcursuri de formare individualizată, cca. 80% din timpul de instruire fiind dedicat seminariilor, atelierelor de politici publice, stagiilor de practică, tutoratului și mentoratului profesional.

În mod specific, programul creează și dezvoltă expertiză în afaceri publice internaționale pentru direcțiile de relații internaționale, comunicare publică sau responsabilitate socială ale structurilor din sistemul instituțional al Organizației Națiunilor Unite, ale instituțiilor Uniunii Europene, ale organizațiilor interguvernamentale, ale ministerelor sau agențiilor administrației publice centrale, ale administrației publice locale și ale organizațiilor non-guvernamentale. De asemenea, masterul pregătește personalul administrativ și tehnic al ambasadelor și institutelor culturale, al organizațiilor guvernamentale și non-guvernamentale active în domenii prioritare pentru agenda globală a ONU, dar oferă și expertiză în domenii precum think-tank-uri sau consultanță politică de tip freelance în afaceri internaționale.

Activitățile de pregătire practice sunt concentrate în următoarele domenii: diplomație (diplomație publică, diplomație culturală, diplomație digitală), afaceri globale (cooperare internațională pentru dezvoltare, asistență umanitară), afaceri europene (instituții și politici ale Uniunii Europene), societate civilă (organizații non-guvernamentale internaționale, mișcări sociale) și industrii (parteneriate public-private pentru industrii creative, sustenabilitate socială și de mediu a companiilor).

Pe lângă coordonarea academică individualizată pe parcursul întregii durate a studiilor, studenții au acces la diferiți mentori din instituțiile partenere relevante pentru domeniu și active în România sau în străinătate. În plus, studenții sunt integrați în proiecte în care trebuie să dezvolte soluții la probleme reale ale instituțiilor partenere.

Nu în ultimul rând, aproape săptămânal, experți din România și din străinătate sunt invitați să susțină prelegeri și seminare de specialitate care îi ajută pe studenți să se familiarizeze cu provocările curente ale pieței muncii în domeniu și să dobândească mai multe cunoștințe și abilități.

Toate cadrele didactice titulare sau asociate în program dețin un doctorat în științe sociale sau umane (științe politice/relații internaționale, sociologie, economie, drept, filosofie sau istorie contemporană) și au studii post-universitare la instituții de prestigiu din Europa și America de Nord, precum Central European UniversityUniversity of OxfordUniversity of Cambridge, London School of Economics and Political ScienceMcGill UniversityPennsylvania State University și altele.

Toate cursurile sunt predate în limba engleză, care este și limba de examinare și de derulare a majorității activităților practice. Studenții au, de asemenea, acces la cursuri gratuite de limbă franceză sau chineză.

Mai multe detalii despre masterul în Afaceri Publice Internaționale în limba engleză pot fi accesate aici, iar informații despre admitere pot fi solicitate la adresa de mail admitere@fspub.unibuc.ro.

Versiunea în limba engleză a acestei prezentări poate fi consultată aici.