Locuri distincte alocate pentru cetățenii de etnie romă

Cetățenii de etnie romă pot consulta mai jos numărul de locuri alocat pentru admiterea 2011 la Universitatea din București, pentru fiecare facultate.

Din cifra de şcolarizare de la buget alocată pe 2011 sunt repartizate 57 de locuri pentru candidaţii din etnia rromă  astfel:

–  7 locuri        Facultatea de Administraţie şi Afaceri

–   1  loc          Facultatea de Biologie

–   4  locuri       Facultatea de Geografie

–   4  locuri       Facultatea de Istorie

–   3  locuri       Facultatea de Jurnalism si stiintele Comunicarii

– 15  locuri       Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

–   2  locuri       Facultatea de Matematica și Informatică

–   2  locuri       Facultatea de Psihologie și Stiintele Educației

– 16  locuri       Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Sociala

–   3  locuri       Facultatea de Teologie Ortodoxă

Candidaţii romi care doresc să participe la concursul de admitere, pe locuri distincte, alocate facultăţilor pentru cetăţenii de etnie romă, vor depune, în perioada înscrierilor, o cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii – Direcţia Generală Secretariat şi, în aceeaşi zi, dosarul de concurs la facultatea vizată. Dosarul va cuprinde, pe lângă actele de înscriere, o recomandare emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă. (extras din Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de ADMITERE 2011, Studii universitare de licenţă).

Tags: , , ,

Top