Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
GeografieGeografieIF
GeografieGeografia turismului - BucureștiIF
GeografieGeografia turismului - BucureștiID
GeografieGeografia turismului - Drobeta-Turnu SeverinIF
GeografieGeografia turismului - CălimăneştiIF
GeografieCartografieIF
GeografieHidrologie şi meteorologieIF
GeografiePlanificare teritorială - BucureștiIF
GeografiePlanificare teritorială – Drobeta Turnu Severin IF
Ştiinţa mediuluiGeografia mediului - BucureștiIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 344
Rromi – 4
Domenii prioritare de dezvoltare ale României – 14
Absolvenți de licee situate în mediul rural – 13
Locuri destinate formării cadrelor didactice – 30

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 200 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2019-2020

Taxa de studiu –

Pentru mai multe informații legate de programele de studii, numărul de locuri și modalitatea de admitere accesați site-ul facultății.

Contact

Tel: 021.305.38.13
Website: www.geo.unibuc.ro
Email: secretariat@geo.unibuc.ro

Adresă
Bd. Nicolae Bălcescu nr.1, Sector 1, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere