Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
FilosofieFilosofieIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 96
Absolvenți de licee situate în mediul rural – 4

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 150 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2019-2020

Taxa de studiu –

Pentru mai multe informații legate de programele de studii, numărul de locuri și modalitatea de admitere accesați site-ul facultății.

Contact

Tel: 021.318.15.56
Website: http://filosofie.unibuc.ro
Email: office@filosofie.unibuc.ro

Adresă
Splaiul Independenţei nr.204, Sector 6, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere