Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invățământ
ChimieChimieIF
ChimieBiochimie tehnologicăIF
ChimieChimie medicalăIF
ChimieChimie farmaceuticăIF
Știința mediuluiChimia mediuluiIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 87
Domenii prioritare de dezvoltare ale României – 11
Absolvenți de licee situate în mediul rural – 4
Locuri destinate formării cadrelor didactice – 8

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 150 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2019-2020

Taxa de studiu –

Pentru mai multe informații legate de programele de studii, numărul de locuri și modalitatea de admitere accesați site-ul facultății.

Contact

Tel: 021.315.92.49
Website: www.chimie.unibuc.ro
Email: chimie.secretariat@g.unibuc.ro

Adresă
B-dul Regina Elisabeta nr.4-12, sector 1, Bucuresti, România

FAA

Broșura Admitere