Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti, prin Departamentul de Ecologie Sistemică şi Sustenabilitate, organizează în perioada 3-14 septembrie 2018 înscrieri la Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Evaluarea și monitorizarea substanțelor chimice din mediu”.

Programul cu durata de 6 luni asigură dezvoltarea competenţelor profesionale ale experţilor implicaţi ȋn elaborarea şi evaluarea datelor şi informaţiilor din fişele tehnice ale dosarelor pentru substanţe şi amestecuri chimice.

Structura programului poate fi consultată aici.

Cursurile se organizează în regim de taxă, taxa de şcolarizare fiind de 2500 RON.

Înscrierile au loc la secretariatul Facultății de Biologie (Splaiul Independenței, nr. 91-95), după următorul program:

 • 3-6 septembrie 2018 și 10-13 septembrie 2018, orele 12:00-15:00
 • 7 și 14 septembrie 2018, orele 10:00-12:00

Taxa de înscriere este de 200 RON.

Dosarul de înscriere va conține:

 • fișă de înscriere
 • copie legalizată a diplomei de bacalaureat
 • copie legalizată a diplomei de licență însoțită de supliment/foaie matricolă
 • copie legalizată a certificatului de naștere
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
 • copie a actului de identitate
 • adeverință medicală
 • chitanța de plată a taxei de înscriere (se achită la sediul Facultății de Biologie)
 • dosar plic

O descriere detaliată a Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Evaluarea și monitorizarea substanțelor chimice din mediu este disponibilă aici.

Programul este organizat în conformitate cu Legea Educației Naționale, Cap IV, Secțiunea a II-a, Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă. Certificatul de abilitare a compenteţelor profesionale, ȋnsoţit de Supliment descriptiv, asigură un număr de 19 credite.