Direcţia Generală Secretariat - Admitere Studii Universitare 2017

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

Adresă: Str. Negru Vodă nr.3, Bucureşti
Tel: 021.313.90.07 / 021.310.08.94
Adresa de gestionare a înscrierilor pentru admitere: Str. Spiru Haret, nr. 8, București
Pagina web a facultăţii: http://www.fspub.unibuc.ro/

 

 

DOMENIILE DE LICENŢĂ, PROGRAMELE DE STUDII LA CARE SE ORGANIZEAZĂ ADMITERE,  

CAPACITATEA DE ȘCOLARIZARE, NUMĂRUL DE LOCURI BUGET ȘI TAXĂ, FORMA DE CONCURS, SESIUNEA

 

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamantNr maxim de studenti care pot fi şcolarizaţiNr. de locuri BUGETLocuri pentru romiNr. de locuri TAXĂForma de concursSesiunea
Ştiinţe politiceŞtiinţe politice IF200651126Concursul de admitere constă în două probe: 1. Scrisoare de intenţie (eseu motivațional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba română, notată cu admis/respins. 2.Media obținută la examenul de bacalaureat. Departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se va face în funcție de: a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat; b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.Iulie și Septembrie
Ştiinţe politiceŞtiinţe politice (în limba franceză)IF603024Concursul de admitere constă în două probe: 1. Scrisoare de intenţie (eseu motivațional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba franceză, notată cu admis/respins. Această probă constituie și proba eliminatorie de verificare a competențelor lingvistice. 2.Media obținută la examenul de bacalaureat. Departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se va face în funcție de: a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat; b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.Iulie și Septembrie
Ştiinţe politiceŞtiinţe politice (în limba engleză)IF1504387Concursul de admitere constă în două probe: 1. Scrisoare de intenţie (eseu motivațional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba engleză, notată cu admis/respins. Această probă constituie și proba eliminatorie de verificare a competențelor lingvistice. 2.Media obținută la examenul de bacalaureat. Departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se va face în funcție de: a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat; b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.Iulie și Septembrie
Ştiinţe politiceStudii de securitate (cu module optionale în limbile română, engleză, franceză)IF603426Concursul de admitere constă în două probe: 1. Scrisoare de intenţie (eseu motivațional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba română, notată cu admis/respins. 2.Media obținută la examenul de bacalaureat. Departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se va face în funcție de: a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat; b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.Iulie și Septembrie
Ştiinţe politiceRelații Internaționale și Studii europene (în lb. engleză)IF1002559Concursul de admitere constă în două probe: 1. Scrisoare de intenţie (eseu motivațional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba engleză, notată cu admis/respins. Această probă constituie și proba eliminatorie de verificare a competențelor lingvistice. 2.Media obținută la examenul de bacalaureat. Departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se va face în funcție de: a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat; b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.Iulie și Septembrie

 

Pentru mai multe detalii legate de modalitatea de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice, accesati: http://www.fspub.unibuc.ro/