Direcţia Generală Secretariat - Admitere Studii Universitare 2017

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

Adresă: Şos.Panduri nr.90, Bucureşti
Tel: 0314.25.34.45 / 0314.25.34.46
Pagina web a facultăţii: www.fpse.ro

 

 

DOMENIILE DE LICENŢĂ, PROGRAMELE DE STUDII LA CARE SE ORGANIZEAZĂ ADMITERE,  

CAPACITATEA DE ȘCOLARIZARE, NUMĂRUL DE LOCURI BUGET ȘI TAXĂ, FORMA DE CONCURS, SESIUNEA

 

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamantNr maxim de studenti care pot fi şcolarizaţiNr. de locuri BUGETNr. de locuri TAXĂForma de concursSesiunea
PsihologiePsihologieIF30096+1 rrom200Proba scrisa din tematica ( manual de Psihologie liceu)- TEST GRILĂIulie și Septembrie
Ştiinţe ale educaţieiPedagogieIF7059111.Eseu motivational (admis/respins) 2.Media examenului de bacalaureatIulie și Septembrie
Ştiinţe ale educaţieiPsihopedagogie specialăIF9059311.Eseu motivational (admis/respins) 2.Media examenului de bacalaureatIulie și Septembrie
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREȘTIIF12067+1 rrom53Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text)(admis/respins) Medie bacalaureatIulie și Septembrie
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului
primar şi preşcolar BUZĂU
IF503713Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) Medie bacalaureatIulie și Septembrie
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar FOCȘANIIF503713Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) Medie bacalaureatIulie și Septembrie
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREȘTI
Tel:021.315.80.95
ID125-125Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) Medie bacalaureatIulie și Septembrie

 

Pentru mai multe detalii legate de modalitatea de admitere la Facultatea  de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, accesati: www.fpse.ro