Direcţia Generală Secretariat - Admitere Studii Universitare 2017

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

Adresă: Şos.Panduri nr.90, Bucureşti
Tel: 0314.25.34.45 / 0314.25.34.46
Pagina web a facultăţii: www.fpse.ro

 

 

DOMENIILE DE LICENŢĂ, PROGRAMELE DE STUDII LA CARE SE ORGANIZEAZĂ ADMITERE,  

CAPACITATEA DE ȘCOLARIZARE, NUMĂRUL DE LOCURI BUGET ȘI TAXĂ, FORMA DE CONCURS, SESIUNEA

 

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamantNr maxim de studenti care pot fi şcolarizaţiNr. de locuri BUGETLocuri pentru romiNr. de locuri TAXĂForma de concursSesiunea
PsihologiePsihologieIF300951200Proba scrisa din tematica ( manual de Psihologie liceu)- TEST GRILĂIulie și Septembrie
Ştiinţe ale educaţieiPedagogieIF7059111.Eseu motivational (admis/respins)
2.Media examenului de bacalaureat
Iulie și Septembrie
Ştiinţe ale educaţieiPsihopedagogie specialăIF90581291.Eseu motivational (admis/respins)
2.Media examenului de bacalaureat
Iulie și Septembrie
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREȘTIIF120651541. Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text)(admis/respins) 2. Medie bacalaureatIulie și Septembrie
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului
primar şi preşcolar BUZĂU
IF5037131. Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) 2. Medie bacalaureatIulie și Septembrie
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar FOCȘANIIF5037131. Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) 2. Medie bacalaureatIulie și Septembrie
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREȘTIID125-1251. Proba de aptitudini eliminatorie (oral) - abilitati artistice si de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) 2. Medie bacalaureatIulie și Septembrie

 

Pentru mai multe detalii legate de modalitatea de admitere la Facultatea  de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, accesati: www.fpse.ro