Direcţia Generală Secretariat - Admitere Studii Universitare 2017

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Adresă: Str. Academiei nr.14, Sector 1, Bucureşti
Tel: 021.314.35.08
Pagina web a facultăţii: www.fmi.unibuc.ro

 

DOMENIILE DE LICENŢĂ, PROGRAMELE DE STUDII LA CARE SE ORGANIZEAZĂ ADMITERE,

CAPACITATEA DE ȘCOLARIZARE, NUMĂ DE LOCURI BUGET ȘI TAXĂ, FORMA DE CONCURS, SESIUNEA

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamantNr maxim de studenti care pot fi şcolarizaţiNr. de locuri BUGETLocuri pentru romiNr. de locuri TAXĂForma de concursSesiunea
MatematicăMatematicăIF180**EXAMEN SCRIS 80% media de la lucrarea scrisă 20% media examenului de bacalaureat
Pentru candidații la a doua facultate:
40% media de absolvire a unui program de licență
60% nota obținută la baza prezentării scrisorii de intenție
Iulie - Septembrie
MatematicăMatematică - informaticăIF75**EXAMEN SCRIS 80% media de la lucrarea scrisă 20% media examenului de bacalaureat
Pentru candidații la a doua facultate:
40% media de absolvire a unui program de licență
60% nota obținută pe baza prezentării scrisorii de intenție
Iulie - Septembrie
MatematicăMatematici AplicateIF75****EXAMEN SCRIS 80% media de la lucrarea scrisă 20% media examenului de bacalaureat
Pentru candidații la a doua facultate:
40% media de absolvire a unui program de licență
60% nota obținută pe baza prezentării scrisorii de intenție
Iulie - Septembrie
InformaticăInformaticăIF30021090EXAMEN SCRIS 80% media de la lucrarea scrisă 20% media examenului de bacalaureat
Pentru candidații la a doua facultate:
40% media de absolvire a unui program de licență
60% nota obținută pe baza prezentării scrisorii de intenție
Iulie - Septembrie
Calculatoare şi tehnologia informaţieiTehnologia informaţieiIF1009010EXAMEN SCRIS 80% media de la lucrarea scrisă 20% media examenului de bacalaureatIulie - Septembrie
InformaticăInformaticăID750075INTERVIU:
40% nota la disciplina matematică de la examenul de bacalaureat
60% nota obținută pe baza prezentării scrisorii de intenție
Pentru candidații la a doua facultate:
40% media de absolvire a unui program de licență
60% nota obținută pe baza prezentării scrisorii de intenție
Iulie - Septembrie
* Pentru Domeniul de licență Matematică, programele de studii Matematică, Matematică-Informatică și Matematici Aplicate - 137 de locuri BUGET și 63 locuri cu TAXĂ
** Pentru Domeniul de licență Matematică, programele de studii Matematică, Matematică-Informatică și Matematici Aplicate, domeniul de licență Informatică, programul de studii Informatică (IF), domeniul de licență Calculatoare și tehnologia informației, programul de studii Tehnologia Informației - 2 locuri pentru romi

 

Pentru mai multe detalii legate de modalitatea de admitere la Facultatea  de Matematică şi Informatică, accesati: http://www.fmi.unibuc.ro/