Direcţia Generală Secretariat - Admitere Studii Universitare 2017

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Adresă: Str. Academiei nr.14, Sector 1, Bucureşti
Tel: 021.314.35.08
Pagina web a facultăţii: www.fmi.unibuc.ro

 

DOMENIILE DE LICENŢĂ, PROGRAMELE DE STUDII LA CARE SE ORGANIZEAZĂ ADMITERE,

CAPACITATEA DE ȘCOLARIZARE, NUMĂ DE LOCURI BUGET ȘI TAXĂ, FORMA DE CONCURS, SESIUNEA

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamantNr maxim de studenti care pot fi şcolarizaţiNr. de locuri BUGETNr. de locuri TAXĂForma de concursSesiunea
MatematicăMatematicăIF180**EXAMEN 80% media de la lucrarea scrisă 20% media examenului de bacalaureatIulie - Septembrie
MatematicăMatematică - informaticăIF75**EXAMEN 80% media de la lucrarea scrisă 20% media examenului de bacalaureatIulie - Septembrie
MatematicăMatematici AplicateIF75**EXAMEN 80% media de la lucrarea scrisă 20% media examenului de bacalaureatIulie - Septembrie
InformaticăInformaticăIF300180110EXAMEN 80% media de la lucrarea scrisă 20% media examenului de bacalaureatIulie - Septembrie
InformaticăInformaticăID75-75Interviu: Media aritmetică a celor două note: N1 nota obținută la disciplina matematică la examenul de bacalaureat - în cazul candidaților aflați la prima facultate, N2 nota obținută pe baza prezentării scrisorii de intențieIulie - Septembrie
Calculatoare şi tehnologia informaţieiTehnologia informaţieiIF10090+1 rrom10EXAMEN 80% media de la lucrarea scrisă 20% media examenului de bacalaureatIulie - Septembrie
* Pentru Domeniul de licență Matematică, programele de studii Matematică, Matematică-Informatică și Matematici Aplicate - 115 de locuri BUGET, 1 loc pentru candidații de etnie romă și 35 locuri cu TAXĂ

 

Pentru mai multe detalii legate de modalitatea de admitere la Facultatea  de Matematică şi Informatică, accesati: http://www.fmi.unibuc.ro/