Direcţia Generală Secretariat - Admitere Studii Universitare 2017

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI

Adresă: B-dul Regina Elisabeta, nr. 4 – 12, Sector 3, Bucureşti
Tel: 021.310.49.20
Pagina web a facultăţii:http://www.faa.ro

 

DOMENIILE DE LICENŢĂ, PROGRAMELE DE STUDII LA CARE SE ORGANIZEAZĂ ADMITERE,  

CAPACITATEA DE ȘCOLARIZARE, NUMĂRUL DE LOCURI PROPUSE BUGET ȘI TAXĂ, FORMA DE CONCURS, SESIUNEA

 

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamantNr. maxim de studenti care pot fi şcolarizaţiNr. de locuri BUGETLocuri pentru romiNr. de locuri TAXĂForma de concursSesiunea
Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăIF250764164Proba 1 - 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de bacalaureat;
Proba 2 - 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie, etc.
Iulie
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilorIF200713125Proba 1 - 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de bacalaureat;
Proba 2 - 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie, etc.
Iulie
MarketingMarketingIF1505792Proba 1 - 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de bacalaureat;
Proba 2 - 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie, etc.
Iulie
Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (in limba engleza) Business administrationIF751559Proba eliminatorie de limbă Engleză, notată cu calificativul ADMIS/RESPINS
Proba 1 - 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de bacalaureat;
Proba 2 - 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie, etc.
Iulie

 Pentru mai multe detalii legate de modalitatea de admitere la Facultatea de Administraţie şi Afaceri accesati: http://www.faa.ro