Facultatea de Științe Politice specializări, admitere 2016

Facultatea de Științe Politice organizează în 2016 concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă:

  • Ştiinţe politice ( în lb.română, engleză sau franceză)
  • Studii de securitate
  • Relații Internaționale și Studii europene (în lb. engleză)

Concursul de admitere la Facultatea de Științe Politice, pentru toate programele de studii unviersitare de licență, constă în două probe:

  • Scrisoare de intenţie (eseu motivațional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba română, notată cu admis/respins;
  • Media obținută la examenul de bacalaureat.

Departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se va face în funcție de: a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat; b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.

Mai multe informații legate de modalitatea de admiterela Facultatea de Științe Politice pot fi consultate aici sau pe site-ul facultății.

 

Top