Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială: specializări, admitere master 2015

  • Specializări: 

Antropologie şi dezvoltare comunitară şi regională
Antropologie şi dezvoltare comunitară şi regională Masterul de Antropologie si Dezvoltare Comunitară se adresează absolvenţilor facultăţilor de sociologie, economie, filosofie, filologie, etnologie, jurnalism, psihologie, istorie, urbanism şi arhitectură, litere şi ştiinţe politice. Masterul de antropologie are o puternica orientare spre antropologia aplicată, şi spre practică. În primul rînd, în fiecare vară, timp de două săptămani, studenții participă la sesiuni de practică antropologică.

Cercetare sociologică avansată
Cercetare sociologică avansata Durată: 4 semestre CREDITE: Fiecare semestru însumează 30 de credite transferabile; total: 120 de credite transferabile. Lucrarea de disertaţie este cuantificată cu 20 de credite transferabile suplimentare.

Comunicare mass-media și societate

Acest program de studii masterale are o durata de patru semestre cumulând 120 de credite. Planul de invatamant se bazeaza pe sistemul de credite europene transferabile(ECTS), corespunzând ciclului al II-lea al învăţământului superior francez. Limba de predare este franceza iar corpul profesoral este format din profesori francezi si romani.

Consiliere în asistenţă socială

Implicând studenţi şi profesori în activităţi de colaborare educaţionale, clinice şi de cercetare, misiunea programului de Master în Consiliere în Asistenţa Socială este aceea de a pregăti profesionişti cu înaltă calificare în consilierea persoanelor, grupurilor şi comunităţilor afectate de probleme sociale, care să aibă cunoştinţe, deprinderi şi motivația de a iniția şi dezvolta servicii de consiliere cu rol în îmbunătățirea calității vieţii indivizilor, familiilor şi comunităţilor.

Devianță socială și criminalitate

Obiectiv general Masterul îşi propune formarea de specialişti în domeniul devianţei sociale şi criminalităţii, cu competenţe profesionale asociate unor ocupaţii solicitate pe piaţa muncii (în principal sociolog în penitenciare, consilier de probaţiune, sociolog în departamentele specializate în prevenirea şi combaterea criminalităţii ale poliţiei şi diverselor agenţii ale Ministerului Justiţiei, institute de cercetare, diverse autorităţi publice şi organizaţii private). Din informaţiile pe care le deţinem este singurul program de master care oferă specializare în domeniul devianţei sociale acreditat de către ARACIS.

Grupuri de risc și servicii sociale de suport

Master Bologna acreditat ARACIS / Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Formarea de specialisti inalt calificati in domeniul serviciilor sociale de suport pentru grupurile de risc ridicat: persoane fara adapost

Managementul resurselor umane

Misiune: Masterul de Managementul Resurselor Umane îşi propune formarea de specialişti în resurse umane, care prin intermediul programului să îşi dezvolte competenţe profesionale necesare atât în organizaţii private, cât şi publice.

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

MISIUNEA PROGRAMULUI DE MASTER Programul de master îşi propune formarea de specialişti în domeniul managementului organizaţiilor din domeniul serviciilor sociale şi de sănătate. Acest master a fost înfiinţat în anul 1998 şi s-a bucurat de un real interes din partea asistenţilor sociali, medicilor şi a altor specialişti implicaţi în pratica acestor servicii.

Managementul strategic al dezvoltării sociale

Programul de master Management strategic în dezvoltare socială Obiective şi competenţe Obiectivul general al programului de master este susţinerea proceselor de dezvoltare socială din România prin formarea de specialişti în domeniu.

Politici publice și management în administraţia publică

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti organizează cursuri de nivel MASTER în „Politici Publice şi Management în Administraţia Publică” Durata studiilor este de 2 ani (4 semestre). Cursurile se vor derula pe parcursul a trei semestre. Semestrul patru este dedicat scrierii dizertaţiei şi seminariilor (laboratoare) de cercetare care să sprijine studenţii în munca de cercetare şi redactare a lucrării de dizertaţie.

Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri

Master Bologna acreditat A.R.A.C.I.S. / Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Problematica drogurilor este şi va reprezenta în permanenţă una din temele dominante ale vieţii socio-politice, nu numai din România, ci din întreaga lume, în dificila încercare de aflare a unor răspunsuri la multiplele şi complexele probleme legate de existenţa umană.

Probațiune

Masterul de Probatiune este o variantă actualizată și mai bine contextualizată a Masterului de Administrare Comunitară a Justiției, unul dintre cele mai longevive programe de master din Facultatea de Sociologia și Asistență Socială din Universitatea București.

Research in sociology

Program focus Join the Master of Research in Sociology (MoRiS) at the University of Bucharest for two years of research experience covering in-depth exploration of lively social spaces, advanced methods and techniques of interpreting evidence, theoretical orientation, and professional scientific authorship.

Sociologia consumului şi marketing

Masterul de Sociologia Consumului si Marketing se adresează absolvenţilor facultăţilor de sociologie, economie, filosofie, filologie, etnologie, jurnalism, psihologie, istorie, litere şi ştiinţe politice. Masterul de Sociologia consumului si marketing, organizat de Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti combină două tipuri de analize în analiza consumului: studiul sociologic al consumului, un domeniu relativ nou şi dinamic în sociologia franceză, americană şi britanică, iar pe de altă parte modelele de marketing, cu aplicaţiile multiple din mediul bussiness.

Sondaje de opinie, marketing şi publicitate

Masterul de “Sondaje de opinie, marketing şi publicitate” îşi propune formarea specialiştilor în studiul opiniei publice, în cercetarea şi analiza advertisingului, ca element al marketingului, şi dezvoltarea competenţelor profesionale în mixul de marketing. Scopul acestui program de master îl constituie pregătirea unor profesionişti cu înaltă calificare în domeniile cerute în prezent pe piaţa muncii de către organizaţiile private sau instituţiile guvernamentale, ONG-uri, partide politice, sindicate etc.

Studii de securitate

Un master cu cea mai mare tradiție pe planul studiilor de securitate din țară. Avem un colectiv de profesori care sunt mereu informați, cunosc sistemul de securitate.

Admitere

Tags: , , ,

Top