Facultatea de Sociologie și Asistență Socială specializări, admitere 2017

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială organizează în 2017 concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă:

  • Antropologie
  • Resurse umane
  • Sociologie
  • Asistenţă socială
  • Asistenţă socială (ID)

 

Modalitatea de admitere constă într-un concurs de dosare bazat pe eseul motivațional (evaluat cu admis/respins), iar media de admitere va lua în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:

1. 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna;

2. 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie).

 

Pentru programul Asistență Socială,  forma de învățământ la distanță, ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional  se face pe baza mediei de la bacalaureat.

 

 

Perioada de înscrieri: 10-18 iulie 2017

 

Mai multe informații legate de modalitatea de admitere la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială pot fi consultate aici.

 

Top