Facultatea de Sociologie și Asistență Socială specializări, admitere 2016

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială organizează în 2016 concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă:

  • Antropologie
  • Resurse umane
  • Sociologie
  • Asistenţă socială
  • Asistenţă socială (ID)

Modalitatea de admitere constă într-un concurs de dosare bazat pe eseul motivațional (evaluat cu admis/respins), iar media de admitere va lua în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:

  • 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna;
  • 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare).

Mai multe informații legate de modalitatea de admitere la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială pot fi consultate aici sau pe site-ul facultății.

 

Top