Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială: specializări 2014

  • Specializări: Grupuri de risc şi servicii sociale de suport, Managementul serviciilor sociale şi de sănătate, Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri, Probaţiune, Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională, Cercetare sociologică avansată, Comunicare, mass-media şi societate, Devianţă socială şi criminalitate, Managementul resurselor umane, Sociologia consumului şi marketing, Sondaje de opinie, marketing şi publicitate, Studii de securitate, Consiliere în asistenţa socială, Politici publice şi management în administraţia publică (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative), Cercetare în sociologie/Research in sociology (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie).

 

Tags: , ,

Top