Facultatea de Sociologie şi Asistență Socială a afișat rezultatele

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a afișat rezultatele la concursul de admitere, sesiunea iulie 2014. Accesează site-ul facultăţii și află mai multe informații despre procedura de confirmare a locului.

Confirmarea locului se face în perioada 23 – 25  iulie 2014.

CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

1. Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a prezenta diploma de bacalaureat în original până pe data de 25.07.2013 și de a completa formularul pentru confirmarea locului  (CHIAR DACA AU DEPUS DIPLOMA IN ORIGINAL LA INSCRIERE  CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE)

2. Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 Bucuresti, urmînd ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2014.

Vă rugăm să urmăriţi zilnic site-ul facultăţii.

Top