Facultatea de Sociologie şi Asistență Socială a afișat rezultatele

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a afișat rezultatele la concursul de admitere, sesiunea iulie 2013. Accesează site-ul facultăţii și află mai multe informații despre procedura de confirmare a locului.

CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE în perioada 22, 23, 24 iulie 2013 INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a prezenta diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2013) până pe data de 25.VII.2013, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere. Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 Bucuresti, urmând ca diferenţa de 1050 lei să fie achitată până la sfârşitul lunii octombrie 2013.

În cazul în care candidaţii admişi pe locurile de la buget nu îşi vor confirma locul atunci candidaţii admişi pe locurile cu taxă pot trece pe locurile bugetate.

Media de admitere pentru locurile cu taxa poate să coboare în functie de numărul confirmărilor.

Detalii găsiţi pe SITE-UL FACULTĂŢII DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ.

Vă rugăm să urmăriţi zilnic site-ul facultăţii.

Tags: , , ,

Top