Facultatea de Psihologie și Științele Educației specializări, admitere 2017

Facultatea de Psihologie și Științele Educației organizează în 2017 concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă:

  • Psihologie
  • Pedagogie
  • Psihopedagogie specială
  • Pedagogia învățământului primar și preșcolar BUCUREȘTI,BUZĂU,FOCȘANI
  • Pedagogia învățământului primar și preșcolar BUCUREȘTI (ID)

 

Pentru domeniul Psihologie, candidații vor avea o probă scrisă din tematica Manualului de Psihologie din Liceu

 

Pentru domeniul Pedagogia învăţământului primar și preșcolar BUCUREȘTI, BUZĂU, FOCȘANI, admiterea constă în:

1.Probă de aptitudini eliminatorie (oral) – abilități artistice și de comunicare (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text) – notată cu admis/respins

2.Media generală la examenul de bacalaureat.

 

Pentru domeniile Pedagogie și Psihopedagogie specială, admiterea constă în:

1.Eseu motivațional -notat cu admis/respins

2.Media examenului de bacalaureat 100%

 

Perioada de înscrieri: 10-18 iulie 2017

 

Mai multe detalii legate de admiterea la Facultatea de Psihologie și Științele Educației sunt disponibile aici.

Top