Facultatea de Matematica specializări, admitere 2017

Facultatea de Matematică și Informatică organizează în 2017 concurs de admitere la următoarele domenii de studii universitare de licenţă

  • Matematică
  • Informatică 
  • Tehnologia Informației

 

Modalitatea de admitere presupune 80% media de la examenul scris și 20% media examenului de bacalaureat

Structura examenului de admitere (cu durată de 3 ore):

Pentru domeniul Matematică (cu redactare) – 2 subiecte la alegere din: Algebră, Analiză, Geometrie, Informatică

Pentru domeniul Informatică (cu redactare) – 1 subiect la alegere din: Algebră, Analiză, Geometrie și 1 subiect Informatică (obligatoriu)

Pentru domeniul Tehnologia Informației (grilă) – 1 grilă (15) Matematică: Algebră, Analiză, Geometrie și 1 grilă (15) la alegere din: Fizică, Informatică

 

Studiile de licență la specializarea Informatică sunt organizate și pentru forma de învățământ la distanță (ID), iar forma de admitere este reprezentată de media aritmetică dintre nota obținută la disciplina matematică la examenul de bacalaureat – în cazul candidaților aflați la prima facultate și nota obținută pe baza prezentării unei scrisori de intenție prezentată în cadrul unui interviu.

 

Perioada de înscrieri: 06– 13 iulie 2017

 

 

Mai multe informații legate de concursul de admitere la Facultatea de Matematică și Informatică pot fi consultate aici.

 

Top