Facultatea de Matematica specializări, admitere 2016

Facultatea de Matematică și Informatică organizează în 2016 concurs de admitere la următoarele domenii de studii universitare de licenţă:

  • Matematică
  • Informatică 
  • Tehnologia Informației

Modalitatea de admitere presupune 80% media de la examenul scris și 20% media examenului de bacalaureat.

Examenul scris constă într-o probă de 3 ore. Candidații au de tratat 2 subiecte, la alegere, astfel:

La Domeniul Matematică, candidații au de ales 2 subiecte dintr-o listă de 4: informatică, analiză matematică, algebră, geometrie și elemente de trigonometrie.

La Domeniul Informatică, candidații au de ales 2 subiecte dintr-o listă de 4: informatică, analiză matematică, algebră, geometrie și elemente de trigonometrie, dar subiectul de informatică e obligatoriu.

La Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, candidații au de ales 2 subiecte dintr-o listă de 4: matematică, informatică și fizică, dar subiectul de matematică e obligatoriu.

Studiile de licență la specializarea Informatică sunt organizate și pentru forma de învățământ la distanță (ID), iar forma de admitere este reprezentată de media aritmetică dintre nota obținută la disciplina matematică la examenul de bacalaureat – în cazul candidaților aflați la prima facultate și nota obținută pe baza prezentării unei scrisori de motivație.

Mai multe informații legate de concursul de admitere la Facultatea de Matematică și Informatică pot fi consultate aici sau pe site-ul facultății.

 

Top