Facultatea de Litere specializări, admitere 2017

Facultatea de Litere organizează în 2017 concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă:

  • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură străină
  • Literatură universală și comparată – O limbă și literatură străină
  • Comunicare şi relaţii publice
  • Comunicare şi relaţii publice – IFR
  • Ştiinţe ale informării şi documentării
  • Studii europene
  • Asistenţă managerială şi secretariat

 

Pentru admiterea la toate programele de studii, cu excepția specializării Comunicare şi relaţii publice (forma de învățământ frecvent), se organizează concurs de dosare ce constă în:

1.nota probei scrise la Limba şi literatura română de la bacalaureat, care reprezintă două treimi din media de admitere;

2. media celorlalte probe scrise de la bacalaureat, care reprezintă o treime din media de admitere

 

Modalitatea de admitere la specializarea Comunicare şi relaţii publice (forma de învățământ frecvent) constă într-un test de o oră de Comunicare scrisă în limba română.

 

Perioada de înscrieri:  10 – 17 iulie 2017

 

Mai multe informații legate de concursul de admitere la Facultatea Litere, inclusiv calendarul și ghidul candidatului pot fi consultate aici.

 

Top