Facultatea de Litere specializări, admitere 2016

Facultatea de Litere organizează în 2016 concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă:

  • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură străină
  • Etnologie
  • Comunicare şi relaţii publice
  • Comunicare şi relaţii publice – IFR
  • Ştiinţe ale informării şi documentării
  • Studii europene
  • Asistenţă managerială şi secretariat

Pentru admiterea la toate programele de studii, cu excepția specializării Comunicare şi relaţii publice (forma de învățământ frecvent), se organizează concurs de dosare ce constă în:

  • nota probei scrise la Limba şi literatura română de la bacalaureat, care reprezintă două treimi din media de admitere;
  • media celorlalte probe scrise de la bacalaureat, care reprezintă o treime din media de admitere;
  • scrisoare de intenție, notată cu admis/respins.

Modalitatea de admitere la specializarea Comunicare şi relaţii publice (forma de învățământ frecvent) constă într-un test de o oră de Comunicare scrisă în limba română.

 

Mai multe informații legate de concursul de admitere la Facultatea Litere, inclusiv calendarul și ghidul candidatului pot fi consultate aici sau pe site-ul facultății.

 

Top