Facultatea de Litere a afișat notele la concursul de dosare

Facultatea de Litere a afișat notele la concursul de dosare în sesiunea de admitere iulie 2015. Listele cu rezultate pot fi consultate aici.

 IMPORTANT!

Aceste liste nu reprezintă rezultatele examenului de admitere, ci sunt alcătuite pentru a oferi tuturor candidaţilor o grilă comparativă de orientare în vederea depunerii opţiunilor.

În perioada 25 – 29 iulie, cei care doresc să devină studenţi la Litere vor depune opţiunile pentru locurile bugetate (prin completarea la facultate a unui formular şi prin depunerea diplomei de bacalaureat în original) și/sau pentru locurile cu taxă (prin completarea la facultate a unui formular şi prin depunerea unui avans de 775 de lei din taxa aferentă primului an de studiu – avansul se va depune la Casieria Universităţii din Bucureşti care va funcționa după următorul program: luni – joi: 10:00-14:00; vineri, sâmbătă și duminică: 09:00-12:00).

În data de 30 iulie, candidaţii care au depus aceste opţiuni vor fi listaţi în ordinea descrescătoare a mediei. Listele nou obţinute vor reprezenta rezultatele finale.

Candidaţii care nu depun niciun fel de opţiune vor fi considerați retrași din concurs, indiferent de poziţia/poziţiile obţinută/e în listele iniţiale.

– Se pot depune opţiuni multiple pentru a exista mai multe şanse de admitere.

– Avansul depus pentru confirmarea unui loc cu taxă se restituie atât în cazul în care candidatul este admis la buget, cât şi în cazul în care nu i se poate atribui locul cu taxă solicitat (se va reţine un procent de 10 % reprezentând comisionul perceput de bancă).

 

Top