Facultatea de Limbi și Literaturi Străine specializări, admitere 2016

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine organizează în 2016 concurs de admitere pentru următoarele domenii de studii de licenţă:

  •  Limbă şi Literatură (Filologie)
  •  Studii Culturale
  • Limbi Moderne Aplicate (domeniu care include două sub-domenii, intitulate – Traducere şi Interpretare, Limbi Moderne Aplicate)

Programele de studii universitare de licenţă ale acestor trei domenii și modalitatea de admitere pentru fiecare le puteți consulta aici.

Informații legate de tematica de concurs, bibliografie, acte necesare, pot fi găsite în Ghidul candidatului la admiterea 2016 care este disponibil aici sau pe site-ul facultății.

Top