Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a lansat un nou program de master

Facultatea de Jurnalism a lansat un nou program de master  la zi – Media, Public Communication and Globalization, care se va desfăşura în limba engleză. În termenii competenţelor profesionale, masterul oferă cursanţilor posibilitatea de a înţelege, reflecta şi acţiona asupra unui model integrator al comunicării publice, atât direct, în arena publică, cât şi  prin intermediul noilor şi „vechilor” tehnologii de comunicare. În acest sens, în cadrul cursurilor se vor studia cele mai recente concepte, teorii, principii şi metode fundamentale ale ştiinţelor comunicării şi ale studiilor de media („Media Studies”), în contextul globalizării schimbului social de informaţii. Masteranzii vor avea ocazia să contribuie teoretic sau aplicat la dezvoltarea unor domenii sub-reprezentate în cercetare, precum studiile de performanţă, antropologia fazelor de tranziţie, semiotica noilor medii de comunicare, comunicare globală etc.

Pe lângă disciplinele caracteristice ştiinţelor comunicării, în general, cum ar fi Comunicarea eficientă, Etica şi deontologia comunicării publice, Metodele de cercetare în ştiinţele comunicării, au fost incluse în curricula cursuri care abordează interdisciplinar Comunicarea politică în noile medii, Comunicarea politică şi genul, Globalizarea şi campaniile de comunicare, Interferenţa între imagine, sunet şi gest în comunicare, Asimetriile de putere la nivel global / local, Analiza critică a discursului mediatic, Documentarul în mediile noi şi in cele tradiţionale, Politicile de media în Europa Centrală şi de Est.
Masterul anglofon „Media, Public Communication and Globalization” se adresează absolvenţilor  Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, studenţilor bursieri Erasmus, absolvenţilor Facultăţilor cu profil sociologic, umanist sau artistic (comunicare, limbă şi literatură, ştiinţe sociale, politice, administrative, teatru, religie, arte plastice etc), cu condiţia să aibă competențele necesare comunicării în limba engleză, cel puţin la nivel mediu.

Admiterea constă în trei probe:

  • proba eliminatorie: testarea orală a competenței lingvistice în limba engleză
  • proba scrisă: proiect de cercetare (aprox. 12.000 de semne) din profilul programului masteral (Proiectul de cercetare va fi redactat în limba engleză și se va depune la înscriere)
  • proba orală: susţinerea proiectului în faţa comisiei (Proba orală va fi susţinută în limba engleză).

Tags: , ,

Top