Facultatea de Drept specializări, admitere 2016

Facultatea de Drept organizează în 2016 concurs de admitere pentru programul de studii universitare de licenţă în Drept, atât pentru forma de învăţământ frecvent (IF), cât și pentru forma de învățământ la distanță (ID).

Concursul de admitere constă într-un test grilă din disciplinele: Limba română şi Economie, organizat în data de 25 iulie 2016.

Consultați tematica și bibliografia pentru examenul de admitere la Facultatea de Drept disponibile aici, dar și modelele de subiecte din anii anteriori.

Mai multe informații legate de modalitatea de admitere la Facultatea de Drept pot fi consultate aici sau pe site-ul facultății.

Top