Facultatea de Biologie specializări, admitere 2016

Facultatea de Biologie organizează în 2016 concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă:

–        Biologie
–        Biochimie
–        Ecologie și protecția mediului

Concursul de admitere la Facultatea de Biologie, pentru toate cele trei specializări, constă în două probe:

Proba 1: Eseu – probă eliminatorie, notat cu calificativul Admis/Respins

Proba 2: Media examenului de bacalaureat 100%

Mai multe informații legate de admiterea la Facultatea  de Biologie pot fi consultate aici  sau pe site-ul facultății.

Top