Facultatea de Administrație și Afaceri specializări, admitere 2017

 Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează în 2017 concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă:

–          Administraţie publică;
–          Administrarea afacerilor;
–          Marketing;
–          Business administration;

Candidaţii se admit pentru cele patru specializări în baza concursului de dosare, în funcţie de:

 Proba 1:  – 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de bacalaureat;
 Proba 2 : – 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie).

Pentru programul Business Administration (în limba Engleză) proba eliminatorie (testul de limbă Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS, va avea loc la o dată anunțată în timp util.  Candidații care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS (depuse la dosarul de înscriere – copie simplă), nu trebuie să susțină testul de limbă.

Candidaţii se pot înscrie la oricare dintre programele de studii universitare de licenţă sau la toate, depunând câte un dosar complet, pentru fiecare Specializare.
 
Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii:
a)      Media examenului de bacalaureat;
b)      Nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat.

 

Perioada de înscrieri: 10-18 iulie 2017

 

Mai multe detalii legate de admiterea la Facultatea de Administraţie şi Afaceri pot fi consultate aici.

Top