Facultatea de Administrație și Afaceri specializări, admitere 2016

 Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează în 2016 concurs de admitere la următoarele programe de studii universitare de licenţă:

–       Administraţie publică;
–       Administrarea afacerilor;
–       Marketing;
–       Business administration.

Candidaţii se admit pentru cele patru specializări în baza concursului de dosare, în funcţie de eseul motivațional (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere. Eseul este evaluat cu ADMIS/RESPINS, iar ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul ,,admis” la eseul motivațional se va face după proba numărul 2.
* Pentru programul Business administration – eseul motivațional se va redacta în limba engleză.

Proba 1: 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de bacalaureat;

Proba 2: 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie);

Proba eliminatorie (testul de limbă engleză), notată cu calificativul ADMIS  / RESPINS pentru programul Business Administration va avea loc la o dată stabilită ulterior, conform calendarului admiterii.

Candidații care au certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS (depuse la dosarul de înscriere – copie simplă), nu trebuie să susțină testul de limbă.

Mai multe detalii legate de admiterea la Facultatea de Administraţie şi Afaceri găsiți aici sau pe site-ul facultății.

Top