Despre Universitatea din București

Despre Universitatea din București

O instituţie de referinţă pentru ȋntreaga societate românească

În cei peste 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti a câştigat un solid prestigiu naţional şi internaţional, fiind considerată, în ţară şi în străinătate, cea mai importantă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură din România.

Numeroasele generaţii de studenţi şi profesori au reuşit să impună Universitatea noastră ca una din instituţiile de referinţă pentru întreaga societate românească, iar mulţi dintre absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă: profesori şi cercetători la majoritatea marilor universităţi ale lumii, membrii ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, ȋnalţi funcţionari, jurnalişti, manageri şi mulţi alţii.

Prin cercetare şi educaţie superioară, Universitatea din Bucureşti contribuie la dezvoltarea şi utilizarea cunoaşterii, la nivel naţional şi internaţional. UB este o universitate cu integritate academică şi preocupare pentru gândire critică, un punct de reper semnificant în cadrul societăţii. Instituţia se află în plutonul de frunte al cercetării ştiinţifice din ţară, iar prin centrele sale de cercetare contribuie la dezvoltarea cunoaşterii umane.

Tradiție și prestigiu in cea mai prietenoasă comunitate academică

Universitatea din Bucureşti, cea mai veche instituţie bucureşteană de învăţămînt superior, a împlinit 150 de ani în 2014.

Studenţii Universității din București reprezintă o comunitate în care sunt promovate atuurile unei pregătiri educaționale de elită: cultură, calitate, profesionalism și respect pentru educație.

Diversificarea ofertei educaţionale a Universităţii din Bucureşti ne recomandă atât la nivel național cât și la nivel internațional. Combinarea tehnicilor moderne de predare cu tehnicile unui stil tradițional au asigurat absolvenţilor Universităţii din Bucureşti garanţia unei cariere de succes.

Universitatea din Bucureşti pregătește studenţi capabili să examineze critic fenomenele sociale şi naturale, să caute rezolvarea problemelor care li se pun, să imagineze alternative la soluţiile existente, tineri pregătiţi să accepte viziunile despre lume ale altor culturi şi să își asume un rol conducător în România de mâine.

Activitate de cercetare de top la nivel naţional şi internaţional

În ultimii ani, Universitatea din Bucureşti a deţinut locuri fruntașe în clasificarea naţională privind indicatorii de calitate în domeniul cercetării ştiinţifice. De asemenea, UB s-a clasat în primele trei locuri în ceea ce priveşte valoarea contractelor de cercetare obţinute prin competiţii naţionale. Universitatea din Bucureşti are o capacitate competiţională semnificativă şi la nivel european: valoarea contractelor de cercetare obţinute prin competiţii internaţionale plasează UB pe primele locuri în clasificarea naţională a universităţilor.

Dintre domeniile în care excelează profesorii şi studenţi  UB sunt specializări din sfera chimiei (chimia moleculelor complexe), în nanotehnologii, al senzorilor (fizică), al matematicii, al geologiei şi geofizicii. Iar cele mai elocvente atestări ale nivelului de execelenţă sunt premiile acordate de Academia Română.

Tags: ,

Top