Depunerea dosarului

Cei care deja și-au propus să devină studenții celei mai vechi instituţii bucureştene de învăţământ superior, sunt așteptați să se înscrie la admiterea la studii de licență, sesiunea iulie 2011, în perioada 8-15 iulie.

Dosarele se depun personal, la secretariatele facultăţilor, care vor funcţiona în perioada menționată, de luni până vineri, între orele 9-14, sâmbătă – duminică, 9-12.

La depunerea dosarului, candidații vor completa o fişă-tip de înscriere în care vor preciza facultatea şi forma de învăţământ la care doresc să concureze, domeniile, precum şi disciplinele sau probele de concurs, după caz. Vor primi o legitimație de concurs pe care o vor prezenta la examen sau la confirmarea locului. Toți candidații trebuie să știe că o persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de licență.

Ce trebuie să conțină dosarul candidaţilor romi care doresc să participe la concursul de admitere, pe locuri distincte, alocate facultăţilor pentru cetăţenii de etnie romă, găsiți aici.

Tags: , ,

Top