Datele de susținere a examenelor de admitere

Majoritatea facultăților Universității din București au încheiat perioada de înscriere. De azi, 18 iulie și până sămbătă, 23 iulie 2011 au loc susțineri de examene la facultățile care au ca forme de concurs:

  • Fomă mixtă: probă scrisă și concurs de dosare la:

Geologie şi Geofizică (Geologie-ZI) – Test grilă (specializarea GEOLOGIE): 19 iulie 2011, ora 09:00.

Geografie (Geografie –ZI, Geografia turismului Bucureşti, Călimăneşti, Drobeta Turnu Severin, Sighișoara –ZI, Planificare teritorială Bucureşti, Drobeta Turnu Severin –ZI, Hidrologie-Meteorologie –ZI, Cartografie–ZI, Geografia Mediului –ZI ) – 20 iulie 2011 – susținerea probei scrise (test grilă) la București; 18 iulie 2011 – susţinerea probei scrise (test grilă) la filiale (Călimănești, Drobeta Turnu Severin).

Matematică şi Informatică (Matematică ZI, Informatică ZI)

Concurs de admitere domeniul INFORMATICĂ – SÂMBĂTĂ,16 IULIE 2011, ORA 8.00
Concurs de admitere domeniul MATEMATICĂ – DUMINICĂ,17 IULIE 2011, ORA 8.00

Teologie Ortodoxă (Teologie Ortodoxă Pastorală – ZI) – 19 iulie – proba scrisă (Teologie Ortodoxă Pastorală)

Departamentul de Tehnologii (Tehnologia informaţiei -ZI)18 iulie 2011 în amfiteatrele Facultății de Matematică și Informatică.

  • Examen scris la următoarele facultăți și departamente:

Drept (Drept – ZI, drept – ID) – 20 iulie 2011, ora 8.00, susținerea unei singure probe la cele două discipline de concurs (Limba română și economie).

Jurnalism și Științele Comunicării – Examenul de admitere – nivel licenţă are loc în 22 iulie, la ora 11.00. Sălile şi procedura de prezentare la sală vor fi afişate în timp util pe acest site şi la sediul facultăţii.

Litere (Comunicare și relații publice-ZI) – 18 iulie, proba scrisă pentru specializarea: COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE (Intrarea candidaţilor în săli la ora 8.00).

Limbi și Literaturi Străine (engleză, franceză, germană, neerlandeză, spaniolă, arabă, chineză, japoneză, turcă, traducere și interpretare) – 19 iulie, orele 9:oo (intrarea în săli începând cu orele 8:oo).

Psihologie și Științele Educației (Psihologie – ZI) – PROBA SCRISĂ PENTRU SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE – 18 IULIE 2011.

Până pe 26 iulie toate facultățile Universității din București vor afișa rezultatele pe site-urile lor, secțiunea de admitere sau la sediile lor. Unele facultăți pot afișa rezultatele mai devreme de această dată dar nu mai târziu de 26 iulie 2011.

Tags: , ,

Top