Data examenului de admitere la Comunicare şi Relaţii Publice

Pentru a afla data examenului la proba scrisă pentru specializarea Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Facultăţii de Litere intra aici.
Concursul de admitere constă în susţinerea unei singure probe scrise, de 4 ore, la Limba Română şi o Limbă Străină.
Candidaţii sunt rugaţi să se informeze pe tot parcursul desfăşurării examenului de admitere consultând avizierul admiterii de la sediul facultăţii sau site-ul Facultăţii de Litere.

Tags: , , ,

Top