Data examenelor

  • 18 iulie

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării – toate specializările

Facultatea de Geografie –filiale (Geografia Turismului Drobeta Turnu Severin, Geografia turismului Sighişoara, Geografia Turismului Călimăneşti, Planificare teritorială Drobeta Turnu Severin)

Facultatea de Psihologie  și Științele Educației – specializarea Psihologie

Facultatea de Teologie Ortodoxă – specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală

  • 19 iulie

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – specializările Engleză, Franceză , Germană, Neerlandeză, Spaniolă, Italiană, Portugheză , Arabă, Chineză, Japoneză, Turcă, Traducere şi interpretare

Facultatea de Matematică și Informatică – specializarea Informatică

  • 20 iulie

Facultatea de Litere – specializarea Comunicare și Relații Publice

Facultatea de Matematică și Informatică – specializarea Matematică

Facultatea de Fizică – toate specializările

Facultatea de Geografie – specializările: Geografie Bucureşti, Geografia turismului Bucureşti, Planificare teritorială Bucureşti, Hidrologie şi Meteorologie Bucureşti, Cartografie Bucureşti, Geografia mediului Bucureşti

  • 21 iulie

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – specializarea Studii Americane

Facultatea de Matematică și Informatică – specializarea Tehnologia informației

  • 23 iulie

Facultatea de Geologie și Geofizică – specializarea Geologie

Facultatea de Drept

 

Tags: , , ,

Top