Cum poţi intra la facultate? Pe baza mediei generale de la bacalaureat

FACULTATEACONCURS DE DOSARE
Facultatea de Administrație și Afacerimedia generală a examenului de bacalaureat
Facultatea de Biologiemedia generală a examenului de bacalaureat
Facultatea de Filosofiemedia generală a examenului de bacalaureat
Facultatea de Geologie și Geofizică
Specializările Geofizică, Inginerie geologică
media generală a examenului de bacalaureat
Facultatea de Istoriemedia generală a examenului de bacalaureat
Facultatea de Litere
Specializările Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă, Literatură universală şi comparată - O limbă şi literatură modernă, Studii europene, Asistenţă managerială şi secretariat, Ştiinţe ale informării şi documentării, Comunicare şi relaţii publice (IFR)
Nota probei scrise la Limba și literatura română de la bacalaureat reprezintă două treimi din media de admitere; Media celorlalte probe scrise de la bacalaureat reprezintă o treime din media de admitere.
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
*Specializările Italiană, Portugheză, Filologie Clasică, Rusă, Slave (cehă, polonă, slovacă), Maghiară, Neogreacă, Rromani, Limbi moderne aplicate, Studii iudaice
media generală a examenului de bacalaureat
Facultatea de Matematică și Informatică
*Informatică (ID)
- 30% nota obținută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele, la alegere: Biologie/ Chimie / Fizică / Informatică și 70% nota obținută la disciplina Matematică la examenul de bacalaureat
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Sociologie, Asistență socială (IF), Antropologie, Resurse umaneConcurs de dosare: Media de admitere pentru învățământul universtar de licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:
- 50% nota probei scrise la Limba și literatura română;
- 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului: Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare).
Asistență socială (ID)media generală a examenului de bacalaureat
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Specializările Pedagogie, Psihopedagogie Specială
media generală a examenului de bacalaureat
Facultatea de Științe Politice

Specializările Studii de securitate (cu module în limbile română, engleză și franceză),
Științe politice (în limba română)
1) pentru absolvenții liceelor cu profil socio-uman se va face media aritmetică între notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele scrise obligatorii de limba română și de istorie, 2) pentru absolvenții liceelor cu profil real se se va face media aritmetică între notele obținute în cadrul examenului de bacalaureat la probele scrise obligatorii de limba română și de matematică, 3) pentru departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se vor lua în calcul: a. media generală a examenului de bacalaureat, b. nota de la disciplina obligatorie de limba română.
Facultatea de Teologie Ortodoxă

Specializările Artă sacră, Teologie ortodoxă asistenţă socială, Teologie ortodoxă didactică
media generală a examenului de bacalaureat
Top