Consultă mai jos lista facultăţilor unde consursul de admitere se va baza pe media de la Bacalaureat.

 

Facultate

Modalitate de admitere

Facultatea de Administrație și Afaceri

Specializările:

 • Administraţie publică
 • Administrarea afacerilor
 • Marketing
 • Business administration*
 • Cibernetică economică

 

 

Proba 1 – 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de bacalaureat;

Proba 2 – 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).

*Pentru programul Business Administration (în limba Engleză) proba eliminatorie (testul de limbă Engleză), notată cu calificativul ADMIS/RESPINS, va avea loc la o dată ce va fi anunțată ulterior (cu excepția celor cu certificate tip Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS).

Facultatea de Geologie și Geofizică Media generală la examenul de bacalaureat 100%
Facultatea de Litere

Specializările:

 • Limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină
 •  Științe ale comunicării – Ştiinţe ale informării şi documentării, Comunicare şi relaţii publice IFR, Studii europene, Etnologie
 • Științe administrative – Asistenţă managerială şi administrativă
• nota probei scrise la Limba şi literatura română de la bacalaureat reprezintă două treimi din media de admitere

• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat reprezintă o treime din media de admitere

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Specializările:

 • Limbă și Literatură (A) Italiană, Portugheză, Filologie Clasică, Rusă, Slave, Maghiară, Neogreacă, Rromani + Limbă și literatura (B) – Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Coreeană, Persană, Rusă, Latină, Română
 • Studii culturale – Studii iudaice
 • Limbi moderne aplicate: Engleză A + Limba B (Germană, Franceză, Italiană, Spaniolă, Rusă, Croată, Polonă)
 

 

Media generală la examenul de bacalaureat