Cum poți intra la facultate? Pe baza mediei de la Bacalaureat și eseu motivațional

FACULTATEACONCURS DE DOSARE ȘI ESEU MOTIVAȚIONAL
Facultatea de Administrație și Afaceri1.Scrisoare de intenție (Eseu motivational de 300 de cuvinte notat cu admis/respins) 2.Media de la bacalaureat 100%
Facultatea de Biologie1.Eseu - probă eliminatorie notat cu admis/respins 2. Media de la bacalaureat 100%
Facultatea de Filosofie1.Chestionar (Eseu motivational de 500 - 600 de cuvinte) - 25% 2.Media de la bacalaureat - 75%
Facultatea de Geologie și Geofizică
Specializările Geofizică, Inginerie geologică
1.Eseu motivational (admis/respins) 2.Media examenului de bacalaureat
Facultatea de Istorie1.Scrisoare de intentie (admis/respins) 2.Media examenului de la bacalaureat
Facultatea de Litere
Specializările Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă, Literatură universală şi comparată - O limbă şi literatură modernă, Studii europene, Asistenţă managerială şi secretariat, Ştiinţe ale informării şi documentării, Comunicare şi relaţii publice (IFR)
1.Evaluarea competentelor profesionale ale candidatilor pe baza analizei documentelor dosarului de concurs (notata cu admis/respins) 2. Concurs de dosare:
• nota probei scrise la Limba şi literatura română de la bacalaureat (pondere 2/3);
• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat (pondere 1/3)
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
*Specializările Italiană, Portugheză, Filologie Clasică, Rusă, Slave (cehă, polonă, slovacă), Maghiară, Neogreacă, Rromani, Limbi moderne aplicate, Studii iudaice
1.Scrisoare de intentie (reprezentand, ca pondere 25% din media de admitere) 2.Media de bacalaureat (reprezentand, ca pondere, 75% din media de admitere la licenta)
Facultatea de Matematică și Informatică
Specializarea Informatică (ID)
1.Rezultatele obtinute la bacalaureat/licenta 2.Scrisoare de intentie (interviu)
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Eseu motivational (admis/respins) Media de admitere ia in calcul: 1. Nota probei scrise de la bacalaureat la Limba si literatura romana - 50% 2. Nota probei scrise de la bacalaureat la una din disciplinele (la alegere): Matematica, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatica sau Logica si argumentare)
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Specializările Pedagogie, Psihopedagogie Specială
1.Eseu motivational (admis/respins) 2.Media examenului de bacalaureat
Facultatea de Științe Politice
Accesați pagina Facultății de Științe Politice www.fspub.unibuc.ro
Facultatea de Teologie Baptistămedia generală a examenului de bacalaureat
Top