Consultă mai jos lista facultăţilor unde concursul de admitere pentru studiile universitare de LICENȚĂ va fi pe baza mediei de la Bacalaureat și eseu motivațional.

Facultatea Specializarea Modalitate de admitere
FilosofieFilosofieMedia de la examenul de Bacalaureat și formular de admitere notat cu admis/respins

Geografie
Geografie
Scrisoare de motivaţie notată cu admis/respins și
100% media de la Bacalaureat
Geografia turismului București
Planificare teritorială – Drobeta Turnu Severin
Cartografie
Hidrologie și Meteorologie
Planificare teritorială București
Geografia mediului
Geografia turismului (ID)

Istorie
Istorie (IF și ID)

1. Scrisoare de intenție notată cu admis/respins
2. 100 % media examenului de Bacalaureat
Istoria artei
Relaţii Internaţionale și Studii europene

Sociologie și Asistenţă Socială
Antropologie
1. Eseu motivațional (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere, evaluat cu Admis/Respins. Candidații care optează pentru programul de studii Sociologie în limba engleză vor prezenta eseul motivațional elaborat în limba engleză;
2. Media de admitere pentru învățămantul universitar de licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:
• 50% nota probei scrise la Limba și literatura română;
• 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie ).
Resurse umane
Sociologie
Sociology (în limba engleză)
Asistenţă socială (IF)
Asistenţă Socială (ID)Concurs dosare
Ierarhizarea candidaţilor care au obţinut calificativul admis la Eseul motivaţional se face pe baza mediei de la Bacalaureat.

Știinţe politice
Știinţe politice1. Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba română, notată cu admis/respins
2. Media obţinută la examenul de Bacalaureat.
Studii de securitate
Știinţe politice / Licence en Sciences Politiques, spécialisation Sciences Politiques en français (în limba franceză)1. Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba franceză, notată cu admis/respins. Această probă constituie și proba eliminatorie de verificarea competenţelor lingvistice.
2. Media obţinută la examenul de Bacalaureat.
Știinţe politice / Bachelor of Arts in Political Science (în limba engleză)1. Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba engleză, notată cu admis/respins. Această probă constituie și proba eliminatorie de verificarea competenţelor lingvistice.
2. Media obţinută la examenul de Bacalaureat.
Relaţii Internaţionale și studii europene / Bachelor of Arts in International Relations and European Studies (în limba engleză)
Departajarea candidaţilor admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se va face în funcţie de:
a. nota de la disciplina obligatorie de Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat;
b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de Bacalaureat.
Teologie BaptistăTeologie Baptistă Asistenţă socială40% Media de la examenul de Bacalaureat + 60% notă eseu motivațional

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere