Consultă mai jos lista facultăţilor unde concursul de admitere va fi pe baza mediei de la Bacalaureat și eseu motivațional.

 

Facultatea Specializarea Forma de concurs
Biologie Biologie  

Eseu motivațional (probă eliminatorie) notat cu admis/respins
și
100% media de la bacalaureat

Biochimie
Ecologie și protecția mediului
Filosofie Filosofie Concurs de dosare: Media de la bacalaureat și formular de admitere notat cu admis/respins
 

 

 

Geografie

Geografie  

 

Scrisoare de motivație (probă eliminatorie) notată cu admis/respins
și
100% media de la bacalaureat

Geografia turismului București
Geografia turismului – Drobeta Turnu Severin
Geografia turismului – Călimănești
Cartografie
Hidrologie si Meteorologie
Planificare teritorială – București
Geografia mediului
Geografia turismului (ID)
Istorie Istorie  

Concurs de dosare: Scrisoare de motivație (probă eliminatorie) notată cu admis/respins
și
100 % medie bacalaureat.

Istoria artei
Relații Internaționale și Studii europene
Istorie (ID)
Sociologie Antropologie 1.Eseu motivațional (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere, evaluat  cu Admis/Respins. Candidații  care optează pentru programul de studii Sociologie în limba engleză vor prezenta eseul motivațional elaborat în limba engleză

2. Media de admitere pentru învățământul universitar de licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:

• 50% nota probei scrise la Limba și literatura română;

• 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie ).

Resurse umane
Sociologie
Sociologie în lb. engleză
Asistență socială (IF)
Asistență Socială (ID) Concurs dosare, Ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional se face pe baza mediei de la bacalaureat.
 

Științe Politice

Științe politice Concursul de admitere constă în două probe:

1. Scrisoare de intenție (eseu motivațional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba română, notată cu admis/respins

2. Media obținută la examenul de bacalaureat.

Departajarea  candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se va face în funcție de: a.  nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat; b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul  examenului de bacalaureat.

 

 

Studii de securitate

 

 

Științe politice (în limba franceză)

Concursul de admitere constă  în două probe:

1. Scrisoare de intenție (eseu motivațional)  de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba franceză, notată cu admis/respins. Această probă constituie și proba eliminatorie de verificarea competențelor lingvistice.

2.Media obținută la examenul de bacalaureat.

Departajarea candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se va face în funcție de: a. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat;  b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul  examenului de bacalaureat.

Științe politice  (în limba engleză) Concursul de admitere constă  în două probe:

1. Scrisoare de intenție (eseu motivațional)  de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba engleză, notată cu admis/respins. Această probă constituie și proba eliminatorie de verificarea competențelor lingvistice.

2.Media obținută la examenul de bacalaureat.

Departajarea  candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se va face în funcție de: a.  nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat;  b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul  examenului de bacalaureat.

 

Relații Internaționale și studii europene (în limba engleză)

Teologie Baptistă Teologie Baptistă Asistență socială Concurs de dosare și eseu

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere