Cum poți intra la facultate? Pe baza mediei de la Bacalaureat și eseu motivațional

FACULTATEACONCURS DE DOSARE ȘI ESEU MOTIVAȚIONAL
Administrație si Afaceri 1. Scrisoare de intenție (Eseu motivational de 300 de cuvinte notat cu admis/respins)
2. Media de la bacalaureat 100%
Biologie 1. Eseu - probă eliminatorie notat cu admis/respins
2. Media de la bacalaureat 100%
Filosofie Concurs de dosare: media examenului de bacalaureat și formular de admitere notat cu admis/respins
Geografie 1. Scrisoare de intenție (probă eliminatorie: admis / respins)
2. Media examenului de bacalaureat 100%
Geologie şi Geofizică
Specializările: Inginerie geologică și Geofizică
1. Eseu motivațional - 50%
2. Media examenului de bacalaureat - 50%
Facultatea de Istorie1. Scrisoare de motivație
2. Media examenului de la bacalaureat
Litere
Specializările: Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină; Literatură universală şi comparată - O limbă şi literatură modernă, Ştiinţe ale informării şi documentării, Studii europene, Asistenţă managerială şi secretariat, Comunicare şi relaţii publice (IFR)
1. Eseu motivațional de 500-600 de cuvinte, evaluat cu admis / respins
2. Concurs de dosare:
• nota probei scrise la Limba şi literatura română de la bacalaureat (pondere 2/3 din media de admitere);
• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat (pondere 1/3)
Limbi şi Literaturi Străine
Specializarea: Limba și Literatura rromani - Limba și Literatura română / O limbă și Literatură modernă
1. Interviu - 50%
2. Media examenului de bacalaureat - 50%
Matematică şi Informatică
Specailizarea: Informatică (ID)
Media aritmetică a celor 2 note:
N1: nota obținută la disciplina matematică la examenul de bacaluareat, în cazul candidaților aflați la prima facultate
N2: nota obținută pe baza scrisorii de intenție
Sociologie şi Asistență Socială
Specializările: Sociologie; Asistență socială; Antropologie; Resurse Umane (IF)
1. Eseu motivațional (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere, evaluat cu admis / respins iar ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul admis la eseul motivațional se va face astfel:
2. Media de admitere pentru învățămantul universitar de licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:
• 50% nota probei scrise la Limba și literatura română;
• 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare).
Psihologie şi Științele Educației
Specializările: Pedagogie; Psihopedagogie specială, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (IF)
1. Eseu motivational (admis/respins)
2. Media examenului de bacalaureat
Științe Politice
Accesați pagina Facultății de Științe Politice
1. Scrisoare de intenție (eseu motivațional) de aproximativ 500 de cuvinte , redactată în limba română, engleză sau franceză, evaluată cu admis/respins. Pentru specializările Științe Politice în limba franceză și Științe Politice în limba engleză, scrisoare de intenție constituie probă eliminatorie de verificare a competențelor lingvistice;
2. Media examenului de bacalaureat
Teologie Baptistă 1. Concurs de dosare - 60%
2. Eseu - 40%
Top