Cum poți intra la facultate? Pe baza mediei de la Bacalaureat și eseu motivațional

FACULTATEACONCURS DE DOSARE ȘI ESEU MOTIVAȚIONAL
Administrație si Afaceri 1. Scrisoare de intenție (Eseu motivational de 300 de cuvinte notat cu admis/respins)
2. 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de bacalaureat;
3. 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie);
Biologie 1. Eseu motivațional - probă eliminatorie, evaluat cu admis/respins
2. Media de la bacalaureat 100%
Filosofie 1. Formular de admitere notat cu admis/respins
2. Media de la bacalaureat 100%
Geografie 1. Scrisoare de motivație - probă eliminatorie, notată cu admis / respins
2. Media examenului de bacalaureat 100%
Facultatea de Istorie1. Scrisoare de motivație - evaluată cu admis / respins
2. Media examenului de la bacalaureat 100%
Litere
Specializările: Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă; Etnologie; Ştiinţe ale informării şi documentării, Studii europene, Asistenţă managerială şi secretariat, Comunicare şi relaţii publice (IFR)
1. Eseu motivațional de 500-600 de cuvinte, evaluat cu admis / respins
2. Concurs de dosare:
• nota probei scrise la Limba şi literatura română de la bacalaureat (pondere 2/3 din media de admitere);
• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat (pondere 1/3)
Matematică şi Informatică
Specailizarea: Informatică (ID)
Media aritmetică a celor 2 note:
N1: nota obținută la disciplina matematică la examenul de bacaluareat, în cazul candidaților aflați la prima facultate
N2: nota obținută pe baza scrisorii de intenție
Sociologie şi Asistență Socială 1. Eseu motivațional (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere, evaluat cu admis / respins
2. Media de admitere pentru învățămantul universitar de licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:
• 50% nota probei scrise la Limba și literatura română;
• 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare).
Psihologie şi Științele Educației
Specializările: Pedagogie; Psihopedagogie specială
1. Eseu motivational -notat cu admis/respins
2. Media examenului de bacalaureat 100%
Științe Politice
1. Eseu motivațional de aproximativ 500 de cuvinte, evaluat cu admis/respins.
2. Media examenului de bacalaureat 100%
Teologie Baptistă 1. Eseu motivațional - 60%
2. Media examenului de bacalaureat - 40%
Top