Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere pentru studiile universitare de LICENȚĂ se va baza pe media de la Bacalaureat.

Facultatea Specializarea Modalitate de admitere

Administraţie şi Afaceri
Administraţie publică
50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat;
50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de Bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).
Administrarea afacerilor
Marketing
Cibernetică informatică

Biologie
Biologie
Concurs de dosare - 100% media de la examenul de Bacalaureat
Biochimie
Ecologie și protecția mediului


Chimie
Chimie
Media obţinută la examenul de Bacalaureat în proporţie de 100%
Biochimie tehnologică
Chimie farmaceutică
Chimie medicală


Fizică
Fizică


Media obţinută la examenul de Bacalaureat în proporţie de 100%
Fizică / Physics (în lb.engleză)
Fizică medicală
Fizică informatică
Biofizică
Fizică tehnologică

Geologie și
Geofizică
Geologie
Concurs de dosare (media generală de la Bacalaureat – cu pondere 100% în media finală de admitere)
Inginerie geologică
Geofizică
Litere
Limba și literatura română – o limbă și literatură modernă / latinăMedia de admitere = (media examenului de Bacalaureat + nota obţinută la proba scrisă de Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat)/2
Studii europene
Etnologie
Asistenţă managerială și administrativă
Comunicare și relaţii publice (IF și IFR)
Știinţe ale informării și documentării
Limbi și Literaturi Străine
Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/franceză/ germană/hindi/italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/rusă/ spaniolă/ suedeză)/Limba şi literatura românăMedia obţinută la examenul de Bacalaureat în proporţie de 100%
Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă
O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B) /Limba română

* pentru limbile Italiană, Portugheză, Rusă, Maghiară, Slave (Polonă, Sârbă, Ucraineană)
Filologie clasică (Limba şi literatura latină A - Limba şi literatura greacă veche B)
Limbi moderne aplicate (Engleză-Franceză/Germană/Spaniolă/Italiană/Cehă/ Polonă/Slovacă/Croată)
Studii iudaicePsihologie și Știinţele Educaţiei
Pedagogie


Media generală a examenului de Bacalaureat

Criterii departajare
1. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat
2.Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar - București
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar – Buzău
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar – Focșani
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar – București (ID)
Teologie Romano- CatolicăTeologie Romano-Catolică Asistenţă socialăConcurs de dosare
Studii religioase

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere